Tschinke's Metro Park - Still Im Sad

Skolan

Idag så har jag en hel del böcker att plöja mig igenom inför måndagen. Jag trodde nämligen aldrig att jag skulle vara tvungen att få tre böcker att läsa på mindre än en vecka, men sådan är takten här på de yrkeshögskolor som är i Stockholm. Det är inte heller därför undra på att många företag föredrar att anställa folk som gått just på den här skolan. Nu har jag bara ett år och fyrtiofem dagar kvar tills det att jag tar min examen så jag får göra mitt bästa att jag inte på något sätt skulle halka efter.